Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Dịch vụ giường điều trị theo yêu cầu

01/12/2020
Share
1. Giường điều trị theo yêu cầu tại khoa Hồi sức tích cực, Hồi sức cấp cứu. 
 
2. Giường điều trị theo yêu cầu các khoa khác nhóm 1 
 
3. Giường điều trị theo yêu cầu các khoa khác nhóm 2

Tin tức liên quan