Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Ban lãnh đạo

Giới thiệu Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
 
  

Thầy thuốc ưu tú, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Diệu - Giám đốc Bệnh viện

 
 
 
 

Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Như Hiển - Phó Giám đốc Bệnh viện,

Trưởng khoa Ngoại Thần kinh

 

 

 

 

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quốc Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện,

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

 
 
 
 
 

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Hoàng Dương - Phó Giám đốc Bệnh viện,

Trưởng khoa Nội tim mạch