Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Lịch trực tháng 9/2022

Bảng phân lịch trực và thường trú tháng 9: /upload_images/files/bang_phan_truc_thang_9_nam_2022_.pdf

Bảng phân lịch trực và thường trú tháng 9: /upload_images/files/bang_phan_truc_thang_9_nam_2022.pdf

Bảng phân lịch trực và thường trú tháng 9: /upload_images/files/bang_phan_truc_thuong_tru_thang_9_nam_2022.pdf