Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Lịch trực tháng 1/2024

Lịch trực và thường trú tháng 1: /upload_images/files/bang_phan_truc_thuong_tru_thang_1_nam_2024.pdf

Lịch trực lãnh đạo, tiếp dân tháng 1: /upload_images/files/bang_phan_truc_lanh_dao%2C_tiep_dan_thang_1_nam_2024.pdf

 

Bảng phân cong phóng khám nội soi theo yêu cầu tháng 1: /upload_images/files/bang_phan_cong_pk_noi_soi_theo_yeu_cau_t1_nam_2024.pdf