Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Lịch trực tháng 11/2023

Bảng phân lịch trực và thường trú tháng 11: /upload_images/files/9bc9580d-4305-4bfe-b24e-34c59b960980.pdf

Bảng phân lịch trực và thường trú tháng 11:/upload_images/files/32c79934-aa7b-4f23-a79e-ea69a6eefabd.pdf

Bảng phân lịch trực và thường trú tháng 11:/upload_images/files/c37495c4-4a83-4062-a58b-422fa9616195.pdf