Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

Lịch trực tháng 12/2023

Lịch trực và thường trú tháng 12: /upload_images/files/bangphancongbacsylamviectaiphongkhamnoisoi.pdf

Lịch trực và thường trú tháng 12: /upload_images/files/bangphantructhang12nam2023.pdf

Lịch trực và thường trú tháng 12: /upload_images/files/bangtruckygiaytothuchobenhnhantiepdanlanhdaothang12nam2023.pdf