Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

THÔNG BÁO: Thư mời báo giá gói thuê dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải rắn lây nhiễm không sắc nhọn năm 2024

Chi tiết văn bản xem tại: /upload_images/files/tm_474.pdf

Liên quan