Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BS.CKI. Đặng Văn Lệ

BS.CKI. Đặng Văn Lệ

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

Lĩnh vực chuyên môn

 

- 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh

 

Quá trình học tập

 

- Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng năm 2007. Học chuyên khoa định hướng chẩn đoán hình ảnh năm 2008-2009 tại Đại học Y Hà Nội.

- Học chuyên khoa cấp I chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh 2015-2017 tại Đại học Y Hà Nội.

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

 

Công trình nghiên cứu khoa học

 

- Đề tài cấp ngành 2019: “Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình”.

- Đề tài cấp ngành năm 2020: “Đánh giá kết quả sớm điều trị mỏ mở tinh hoàn không xuống bìu ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình”.

- Đề tài cấp ngành năm 2021: “Đánh giá vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán hình thái rò hậu môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình”.