Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BS.CKI. Đinh Thị Phương Loan

 BS.CKI. Đinh Thị Phương Loan

Khoa Hoá sinh

 

 

Quá trình học tập

 

- 2008 - 2015 học bác sỹ đa khoa tại Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên

- 2018 - 2020 học Chuyên khoa I chuyên ngành Hóa Sinh tại Học viện Quân y

 

Công tác chuyên môn

 

- Lĩnh vực chuyên môn: Xét nghiệm Sinh hóa