Trang thông tin điện tử Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình

BS.CKII. Nguyễn Quốc Phương

BS.CKII. NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG

Phó Giám đốc Bệnh viện - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 

Quá trình học tập

 

- Tốt nghiệp Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên năm 1994.

- Học CK cấp I năm 1998-2000.

- Học chuyên khoa cấp II 2013-2015.

- Nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Bằng khen của UBND tỉnh các năm 2018, 2021

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2019-2021

 

Công tác chuyên môn

 

- Chuyên gia chẩn đoán hình ảnh với 27 năm kinh nghiệm.

 

Công trình nghiên cứu khoa học

 

- Luận văn tốt ngiệp bác sĩ CKII (2015): “Đặc điểm hình ảnh và vai trò của cắt lớp vi tính trong đánh giá ung thư phổi không tế bào nhỏ trước và sau điều trị hóa chất”.

 

- Đề tài cấp nghành 2017: “Giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp”.

 

- Đề tài cấp nghành 2021: “Đánh giá vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán hình thái rò hậu môn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình”.